Фирма “ ВИГАРЪС “ ЕООД е създадена през 2006г. с основен предмет на дейност Застрахователното посредничество. Екипът ни се състои от висококвалифицирани специалисти със солиден опит. Притежаваме над 20 годишен опит в сферата на професионалното Застрахователно посредничество!
Нашият стил е да работим изключително коректно и открито с нашите клиенти и партньори. В условията на интензивния и динамичен пазар, ние разработихме успешна стратегия, включваща модели на мениджърски решения, съобразени с конкретните изисквания на всеки наш клиент. Разполагаме със собствена информационна система за управление на база данни, което ни позволява да се грижим за цялата съпътсваща информация в процеса на валидност на всеки един застрахователен документ, включително и да подсещаме клиентите своевременно за наближаващи падежи на техни дължими плащания.
Процесът на обслужване от наша страна, включва реална и компетентна ангажираност по презентирането, консултирането, информирането, извършването и цялостното успешно приключване на поетите ангажименти, и отговорности на фирмата ни в областта на целия спектър, и етапи на застрахователното посредничество. Винаги предоставяме на клиентите си актуална и достатъчна професионална информация, което ги улеснява максимално в избора им да вземат най-правилното си информирано решение, за да сключат най-подходящата за тях застраховка. Нашата цел е да защитим в максимална степен интересите на Клиентите ни, като проучваме и анализираме застрахователният пазар, за да им предложим най-добрите застрахователни решения за техният бизнес.
Застрахователните ни консултанти са постоянно на разположение на Клиентите ни, предоставяйки им индивидуални решения, разработвайки специализирани застрахователни продукти за индивидуалните им нужди. Провеждането на дейността ни е улеснено от чудесно администриране, бързо и гъвкаво обслужване във всички аспекти на застрахователните услуги.

Comments are closed.