Tyxo.bg counter

Защо е важно да се уведоми Застрахователя при промяна на данните на застрахования обект?

Отговор: Промяната на данните на застрахования обект е информация от съществено значение  за Застрахователните Дружества! Това налага те да бъдат уведомявани за всяка една промяна в определените за това срокове, защото в противен случай покритието на застраховката може да бъде отказано частично, или изцяло.

Обратно към въпроси

Comments are closed.