Tyxo.bg counter

Необходимо ли е да сключваме медицинска застраховка за чужбина, при условие, че имаме здравна карта?

Отговор: Много е полезно, защото здравната карта покрива само спешни и неотложни медицински състояния, докато медицинската асистънс застраховка за чужбина има доста по-високи лимити на обезщетения. Необходимо е да се подчертае обаче, че покритията по тази застраховка обхващат злополуки и заболявания, чиято причина не е предшестваща времето на пътуването. Тези застраховки са доста атрактивни спрямо съотношението цена – покритие и имат изцяло доброволен характер.

Обратно към въпроси

Comments are closed.