Tyxo.bg counter

Важни ли са Общите Условия към всяка една Полица?

Отговор: Общите Условия към всяка една Полица са важна и неразделна част! Без тях, Полицата няма стойност, защото това са т.н. “ правила на играта ”. Така, че е необходимо всеки клиент да бъде много добре запознат с тяхното съдържание!

Обратно към въпроси

Comments are closed.