Tyxo.bg counter

Защо е необходимо да се предпочете избор на обслужване от лицензиран Застрахователен Брокер, вместо директно да се сключи застраховка в някое от застрахователните дружества?

Отговор: Застрахователният брокер е този, който работи на първо място в името на Клиента! Освен това, той разполага с достатъчно опит, цялостен поглед и знания за спецификите на всички застраховки, не само на конкретно застрахователно дружество, а и на всички останали дружества на пазара ни! В този смисъл Клиентът винаги може да бъде правилно информиран и ориентиран в условията по отделните покрития, и съответно консултиран най-точно и коректно. Важно е да се подчертае също, че цената на застраховките и в двата случая е една и съща.

Обратно към въпроси

Comments are closed.