МЕДИЦИНСКА И ТУРИСТИЧЕСКА ЗАСТРАХОВКА

Обхват на покритието – разходите при настъпване на злополука и/или акутно заболяване (внезапно и непредвидимо заболяване, започнало след сключване на застраховката) извън територията на Р. България. Важно е да се подчертае, че причините за съответното заболяване, или злополука не трябва да са предшестващи времето на пътуването!
Застраховката може да покрива описаните разходи също така и на работници, и спортисти /на професионално и любителско ниво/.
Лимитът на застрахователното покритие се избира от застрахования.

Покрития:
– Медицински разходи
– Спешна стоматологична помощ
– Разходи за репатриране;
– Разходи за транспортиране на тленни останки
– Смърт и трайна загуба на трудоспособност вследствие на злополука
– Кражба, загуба, или забавяне на багаж
– Спасителни разходи

Срок на застраховката: по избор на клиента – от 1 ден до 1 година.

В случай на заболяване, или злополука, застрахованото лице не заплаща разходите за лечение, а те се поемат от Асистиращата Компания в чужбина, която осигурява помощ в случай на увреждане на здравословното състояние, или при смърт на застрахования, вследствие на злополука, или заболяване.

Връщане към “ Медицински и туристически застраховки“

Comments are closed.