ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

Защо е необходимо да се предпочете избор на обслужване от лицензиран Застрахователен Брокер, вместо директно да се сключи застраховка в някое от застрахователните дружества?
Отговор

Важни ли са Общите Условия към всяка една Полица?
Отговор

В кои случаи може да се попълни “ Двустранен констативен протокол“?
Отговор

Как да постъпим при настъпване на ПТП?
Отговор

Какви са начините за обезщетение при частични щети на МПС?
Отговор

Каква е разликата между застраховки “ АВТОКАСКО “ и “ ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ“?Отговор

Какви са сроковете за завеждане на щети по застраховка “ АВТОКАСКО“?
Отговор

Кога влиза в сила застрахователния договор?
Отговор

Кои застрахователни компании имат Мобилни Групи, и в кои случаи е необходимо да ги потърсим?Отговор

Защо е важно да се уведоми Застрахователя при промяна на данните на застрахования обект?Отговор

Какво покрива пътната помощ и в кои случаи?
Отговор

Необходимо ли е да сключваме медицинска застраховка за чужбина, при условие, че имаме здравна карта?Отговор

Comments are closed.